Jerzy Owsiak w drodze do zostania honorowym obywatelem Gdańska

Pionier charytatywnej działalności w Polsce, znany jako lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Jerzy Owsiak, ma szansę otrzymać tytuł honorowego obywatela miasta Gdańsk. Kwestia ta ma zostać rozstrzygnięta podczas najbliższego posiedzenia Rady Miasta zaplanowanego na 18 stycznia. Propozycję taką zgłosiło przeważające stronnictwo w Radzie, Klub Koalicji Obywatelskiej.

Agnieszka Owczarczak, której powierzono funkcję przewodniczącej Rady Miasta Gdańska, z zadowoleniem poinformowała o gotowości Jerzego Owsiaka do przyjęcia tej prestiżowej roli. – Złożyłam propozycję radnym z Gdańska, aby nadać Jurkowi Owsiakowi status honorowego obywatela naszego miasta. Ogromnie się cieszę, że Jurek Owsiak zechciał sprawić ten zaszczyt naszemu miastu – wyznała Owczarczak.

Wniosek dotyczący potencjalnego nadania tytułu został formalnie przedłożony do biura Rady Miasta w wtorkowe popołudnie, 9 stycznia. Autorem projektu jest Klub Koalicji Obywatelskiej.

Cezary Śpiewak-Dowbór, lider Klubu radnych KO, wyjaśnia swój ruch: – Gdańsk jest symbolem wolności, równości i jedności. Przede wszystkim jednak jest to miasto pełne wielkich serc. Dlatego z ogromną radością przedłożyłem propozycję i projekt uchwały. Kwestia honorowego obywatelstwa dla Jerzego Owsiaka będzie omawiana i poddana pod głosowanie na sesji Rady Miasta 18 stycznia.