Dariusz Chmielewski ponownie obejmie stanowisko pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków

Pomorski Urząd Wojewódzki podjął decyzję o powołaniu Dariusza Chmielewskiego na stanowisko pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a wybór ten został oficjalnie zatwierdzony przez wojewodę pomorską. Chmielewski nie jest obcym w tej roli, posiada bowiem doświadczenie od 2012 do 2016 roku, kiedy to pełnił już tę funkcję.

Informacje o tej decyzji dotarły do nas w ubiegłym tygodniu, co zainicjowało procesy związane z nominacją Chmielewskiego, w tym procedury ministerialne. Podział obowiązków i formalności związanych z przyznaniem stanowiska rozpoczął się natychmiast po finalizacji decyzji.

Rankiem 12 stycznia próbowaliśmy skontaktować się z Chmielewskim, aby dowiedzieć się więcej na temat jego nowego stanowiska. Wtedy jeszcze nie potrafił potwierdzić, że dostał nową posadę. Jego reakcja była zaskoczeniem, gdyż jak stwierdził, dowiedział się o tym od nas. Zauważył, że nie otrzymał jeszcze żadnej oficjalnej informacji na ten temat, ale cieszył się, że jest nadal rozpoznawany i pamiętany w swojej branży.