Tworzenie centrum rekreacyjnego na terenie Rudnik

Rudniki, dzielnica Gdańska, stanie się domem dla nowego, zielonego obszaru rekreacyjnego. Projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego i wytyczne z Gdańskich Przestrzeni Lokalnych zostaną wykorzystane do stworzenia placu zabaw i alejek spacerowych przy ul. Gdańskiego Kolejarza. Będzie to wyjątkowe miejsce w całej dzielnicy, które będzie mogło służyć również jako miejsce organizowania imprez społecznościowych.

Mimo że Rudniki posiada wiele pustych działek, brakuje tu przestrzeni umożliwiającej rekreację, która jednocześnie mogłaby służyć jako miejsce spotkań mieszkańców. W całej dzielnicy znajduje się tylko jeden mały plac zabaw, a jego istnienie jest zagrożone planami budowy w tym miejscu.

Z tego względu konieczne jest znalezienie większego terenu przeznaczonego do celów rekreacyjnych. Taka lokalizacja została wytypowana przez mieszkańców oraz Radę Dzielnicy Rudniki i uwzględniona w opracowaniu Gdańskie Przestrzenie Lokalne autorstwa Biura Rozwoju Gdańska. Obszar ten zostanie również uwzględniony w tworzonym aktualnie nowym planie zagospodarowania przestrzennego.