Szybka reakcja urzędników po poniedziałkowym zastoju komunikacyjnym

Po znacznym utrudnieniu w ruchu drogowym, do którego doszło w poniedziałek na ulicach Jaśkowa Dolina oraz Migowska, urzędnicy nie zwlekali z podjęciem działań. Zdecydowano, że od teraz aż do piątku sterowanie ruchem na tych dwóch arteriach nie będzie polegać na automatycznej sygnalizacji świetlnej, lecz na manualnej kontroli przez pracowników służb drogowych.

Utrudnienia w ruchu na Jaśkowej Dolinie i Migowskiej pojawiły się jako konsekwencja niedawno wprowadzonych zmian w systemie organizacji ruchu. Od tamtego czasu na obydwu tych ulicach obowiązuje wyłącznie ruch jednokierunkowy.

Ciąg Jaśkowa Dolina został przystosowany do obsługi ruchu jedynie w kierunku Moreny. Natomiast ulica Migowska umożliwia poruszanie się jedynie w stronę Wrzeszcza.

W przypadku porannych godzin, utrudnienia były jeszcze do zniesienia. Niemniej jednak, po południu kierowcy zmuszeni byli do spędzenia nawet kilkudziesięciu minut w zatorach, co znacząco utrudniało poruszanie się po mieście.