Święto Rzek – Kronika Globalnych Inicjatyw Ekologicznych

W 2005 roku, Organizacja Narodów Zjednoczonych postanowiła, że ostatnia niedziela września każdego roku będzie obchodzona jako Światowy Dzień Rzek. W bieżącym roku, to święto przypada na 24 września. Powodem ustanowienia tego globalnego dnia obchodów była publiczna potrzeba docenienia pracy Marka Angelo, kanadyjskiego autora i globtrotera. Od lat 80. XX wieku Angelo prowadził różne inicjatywy mające na celu ochronę zasobów wodnych naszej planety.

Woda jest kluczowym elementem dla egzystencji życia na Ziemi. Rzeki, jako główne źródła tej cennego surowca, są niezbędne do codziennego funkcjonowania każdego ze nas. Dlatego tak ważne jest, aby je chronić i dbać o ich różnorodność biologiczną oraz czystość. Przecież to one dostarczają schronienie dla tysięcy różnych gatunków organizmów.

Ale rzeki mają również inne istotne funkcje. Otaczające je mokradła skutecznie absorbują i eliminują zanieczyszczenia z otoczenia. Jeśli rzeki są pozostawione w naturalnym stanie, a nie są betonowane czy regulowane sztucznie, mogą pomóc w zapobieganiu suszom, ochronie lasów i gruntów rolnych przed wysychaniem. Dzikie rzeki i naturalne obszary zalewowe to najbardziej efektywne narzędzia przeciwpowodziowe.