Kara 200 000 zł za niezgodne prowadzenie ewidencji odpadów dla firmy z powiatu kartuskiego

Gdański Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nałożył grzywnę na przedsiębiorstwo z powiatu kartuskiego. Firma, która miała niezgodności w prowadzeniu ewidencji odpadów, została obciążona karą finansową w wysokości 200 000 zł.

Firma, której nałożono karę, zajmuje się zarządzaniem odpadami pochodzącymi z procesu budowy, które mają formę ziemi. W związku z tym istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji tych odpadów w systemie BDO – czyli Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Jak podkreślają inspektorzy z WIOŚ, odpowiednia ewidencja odpadów powinna zawierać informacje o przyjmowaniu, tworzeniu oraz przekazywaniu tych odpadów do dalszego zarządzania.

Podczas kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, stwierdzono nieprawidłowości w ewidencji prowadzonej przez firmę. Zidentyfikowano, że dla części odpadów nie podano właściwej drogi ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. W wyniku tych nieprawidłowości, firma została ukarana grzywną w wysokości 200 000 zł.