Ekspansja struktury kierowniczej w Gdańskich Wodociągach – skutki rocznej transformacji spółki

W okresie ostatniego roku, od chwili, gdy przedsiębiorstwo Saur Neptun Gdańsk przemieniło się w Gdańskie Wodociągi, liczba osób na stanowiskach kierowniczych w tej miejskiej spółce wodociągowej wzrosła o osiem. Obecnie stanowiska te piastuje jeden wiceprezes, trzech dyrektorów oraz czterech kierowników. Zdaniem reprezentantów spółki, zwiększenie ilości stanowisk kierujących wynika ze spełniania konkretnych wymogów i potrzeb przedsiębiorstwa.

Przypomnijmy, że początek 2023 roku oznaczał dla Gdańskich Wodociągów moment przejęcia pełni właścicielskich praw przez miasto Gdańsk – dawniej znane jako Saur Neptun Gdańsk. Od tego czasu upłynęło ponad dwanaście miesięcy funkcjonowania spółki pod zupełnie nowym zarządem, mianowicie zarządem działającym wyłącznie na rzecz miasta, posiadającego stu procentowy pakiet udziałów spółki.

Obchodząc pierwszą rocznicę tej istotnej zmiany, postanowiliśmy zanalizować, jak dokonała się przemiana struktury zatrudnienia w firmie. Najbardziej widoczne zmiany to zwiększenie liczby stanowisk kierowniczych.

Przywołując do pamięci wydarzenia z 2021 roku: władze miasta Gdańsk podjęły decyzję o rozwiązaniu trzydziestoletniego kontraktu z SNG. Podjęto decyzję o przejęciu od francuskiego właściciela SNG 51 procent akcji spółki, co uczyniło miasto jej jedynym właścicielem.

Transakcja ta została sfinalizowana w kwietniu 2022 roku. Całkowita wartość transakcji wyniosła 45 milionów złotych: 43,7 miliona złotych to koszty nabycia akcji, natomiast pozostała część to tzw. „koszty transakcyjne”.