Adam Szczepański – w służbie społeczności lokalnej: kandydatem na prezydenta komitetu Społeczny Gdańsk

Adam Szczepański, pracownik Urzędu Wojewódzkiego i zaangażowany społecznik pełniący obowiązki radnego w dzielnicy Przymorze Małe, został oficjalnie ogłoszony kandydatem na stanowisko prezydenta Gdańska reprezentując komitet Społeczny Gdańsk. To ugrupowanie polityczne to połączenie sił członków Partii Razem z lokalnymi liderami społecznymi i przedsiębiorcami. Termin wyborów ustalono na 7 kwietnia.

Anna Górska, wybitna senatorka, publicznie zadeklarowała aspiracje i cele komitetu. Podkreślała, że celem jest stworzenie w Gdańsku atmosfery większej otwartości na sprawy społeczne, tworzenia miasta, które rozwija się w duchu równości i tolerancji. Zapowiedziała, że będą podejmowane wysiłki, aby spojrzeć na problemy mieszkańców z perspektywy samej ulicy, zamiast tylko z gabinetów urzędniczych.

Podczas tej samej konferencji Anna Górska wprowadziła do grona kandydatów Adama Szczepańskiego. Szczepański, będący pracownikiem Urzędu Wojewódzkiego, jest znanym aktywistą i radnym dzielnicy Przymorze Małe i teraz stanie na czele komitetu Społeczny Gdańsk jako kandydat na prezydenta miasta.