Asseco Data Systems odpowiada na zarzuty dotyczące opóźnienia we wdrożeniu systemu Fala

Po tym, jak na Asseco Data Systems zostały nałożone przez spółkę Innobaltica kary finansowe wynoszące blisko 1 mln zł za zwłokę w realizacji systemu Fala, reprezentanci spółki ukaranej podjęli się wyjaśnień. Paweł Barnaś, pełniący funkcję dyrektora zarządzającego w Asseco Data Systems, wyjaśnia, że projekt systemu Fala jest skomplikowany i ambitny, a jego prawidłowe funkcjonowanie wymaga przeprowadzenia wielu testów w środowisku rzeczywistym. Po zakończeniu procesu testowania, system zostanie uruchomiony również na szlakach kolejowych.

Zarówno władze województwa, jak i gmin biorących udział w projekcie Fala, jak również spółka nadzorująca postęp prac, czyli Innobaltica oraz sam wykonawca projektu – Asseco Data Systems, są świadomi powolnego tempa przygotowań i implementacji systemu. To właśnie Innobaltica zdecydowała o ukaraniu Asseco Data Systems karą finansową wynoszącą niemal 1 mln zł. Informacje na ten temat przedstawiliśmy jako pierwsi na początku maja.

Następnie reprezentanci spółki Asseco podjęli się wyjaśnień. Jak mówi Paweł Barnaś, dyrektor zarządzający działem Smart City w Asseco Data Systems, kary faktycznie zostały nałożone, jednak obecnie są one poddawane szczegółowej analizie i weryfikacji.