Umowa na przebudowę drogi w Lubieszewie podpisana

Na spotkaniu, które odbyło się 8 września bieżącego roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, doszło do zawarcia umowy. Stronami tego porozumienia były Powiat Nowodworski i firma Usługi Transportowe Adam Chlechowicz. Zgodnie z treścią umowy, zadanie, którego realizacja zostaje powierzona firmie, nosi tytuł „Przebudowa drogi powiatowej nr 2340G w miejscowości Lubieszewo”.

Powiat Nowodworski na spotkaniu reprezentowany był przez Starostę Jacka Grossa oraz Wicestarostę Barbarę Ogrodowską. Z kolei firmę Usługi Transportowe Adam Chlechowicz na tym ważnym dla niej wydarzeniu reprezentował Pełnomocnik Marcin Lica. Koszt realizacji omawianego zadania wynosi 2.496.900,00 zł, z czego 63,63% to środki pochodzące z dofinansowania uzyskanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dodatkowo, Gmina Nowy Dwór Gdański zadeklarowała wsparcie dla tego przedsięwzięcia w wysokości 398 670,00 zł. Pozostałe środki finansowe, niezbędne do przeprowadzenia inwestycji, zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu.

Całość projektu polega na przebudowie drogi powiatowej nr 2340G, której długość wynosi 1424 m.